Trang chủ » Sản phẩm

BẢNG TƯƠNG TÁC

Bảng tương tác là sản phẩm mới được sản xuất phục vụ cho giảng dạy.

Bảng trong dạy học sẽ giúp cho giáo viên giảng bài dễ truyền tải hơn. Giúp học sinh cũng dễ dàng hiểu hơn bỏi các ví dụ sinh động trực quan cũng như tương tác. Bảng tương tác thông minh là một bảng trắng khi kết nối với máy tính sẽ hiển thị hình ảnh. Hình ảnh sẽ được chiếu thông qua máy chiếu. Lúc này chỉ cần cài đặt phần mềm và điều khiển. 

Bảng trắng sẽ thành bảng cảm ứng. Bảng được sử dụng nhiều trong các lớp học ngoại ngữ hay trường mầm non cho trẻ những trải nghiệm trực quan. Hình ảnh sinh động cũng như sự tương tác trực tiếp đến từ các em học sinh.

Sắp xếp theo