MÁY CHIẾU ĐỂ GIẢNG DẠY, ĐÀO TẠO THÌ LOẠI NÀO TỐT NHẤT?

Máy chiếu để giảng dạy, đào tạo thì loại nào tốt nhất? Tiêu chí để chọn mua. Tại các lớp học và trung tâm mục đích của việc mua máy chiếu để giảng dạy, đào tạo là: sử dụng trong lớp học trình chiếu các file văn bản. Slide, chữa bài kiểm tra cho cả…