Máy chiếu cho phòng khách. Tại sao không?

Một quan niệm sai lầm phổ biến là trong phòng khách chỉ lên dùng ti vi chứ không nên mua máy chiếu. Nhưng giờ mọi thứ đều có thể thay đổi với phòng khách sử dụng máy chiếu hoàn toàn bình thường. Máy chiếu có thiết kể nhỏ mà cung cấp màn hình chiếu lớn với…